Игри

Информация за страница Борово

Борово е град в Северна България, намира се в Русенска област и е в близост до град Бяла. Също така градът е административен център на едноименната община. Градът се намира на надморска височина 278 м, а неговата територия е разположена в началото на североизточната част на Дунавската равнина. Що се отнася до областния център Русе, градът отстои на 50 км югозападно от него. През града преминава жп линията Русе –Горна Оряховица – Стара Загора, Димитровград – Подкова. Гарата е оборудвана със съоражения за товарно-разтоварни дейности, а първокласният път І-5 е важна транспортна артерия, преминаваща през територията на общината при селата Обретеник и Волово. Въпросният първокласен път пък е участък от двата европейски транспортни коридора №7 и № 9, които от своя страна осигуряват връзката на Област Русе с районите на Балтийско и Северно море от една страна и с Черно море и Средиземно море от друга. Също така в сравнително добро състояние  са пътищата Борово – Две могили, Борово – Бяла, Обретеник – Ценово и Обретеник – Батен. От лятото на 2002 г. пък в града има Интернет. Също така там има частична канализация и се изгражда ГПСОВ. В землището на града са открити уникални предмети от сребърно тракийско съкровище, известно като Боровското съкровище. Открита е и тракийска гробница от 4-ти век пр.не. Между селата Батин и Горно Абланово са намерени доказателства за наличието на стар римски път. Първите сведения за селото пък датират от 1657 г., когато то се споменава с името Чифлик Манастир. В следващите години се нарича Горна Манастирница, а също и Горно Манастирци.

                Кметът на общината се казва Георги Георгиев и е издигнат от Българската социалистическа партия. По отношение на икономиката, в града функционира  едно общинско предприятие,  както и огромен брой частни фирми. За структороопределящи се смятат производството на чорапогащи, конфекция, месодобив и месообработка. От по-големите производители в града са ТИМ България, която произвежда чорапи, Спирала ЕООД, която произвежда дамски, мъжки и детски трикотаж, Икон ЕООД, което произвежда надувни изделия и др. Тези фирми, заедно с останалите, осигуряват над 550 работни места и реализират продукцията си както на територията в региона, така също и в Европа. За общината традиционни отрасли са шивашката промишленост и селското стопанство – пшеница, царевица, ечемик и слънчоглед. Делът на заетите в тази сфера е голям. Активна роля в културната дейност и възпитаване в духа на патриотизма има основаното през 1898 г. Народно читалище Искра 1898. То е оборудвано както с театрален, така също и с киносалон и разполага с библиотека с изключително богат книжен фонд – над 47 000 тома. В началото на 90-те години към читалището в Борово се създават  Детски състав за народни танци Искрица, както и формация за модерен балет Ритмика. През 2004 г. в града е открит център за социална рехабилитация и интеграция на хора с увреждания, който прдлага медицинска и социална рехабилитация, социоконсултантски услуги и др. В центъра работят общо 15 души – директор, социални работници, рехабилитатор, психолог, медицински фелдшер, както и помощен персонал. Услугите на центъра се ползват от хора с увреждания, чиито брой възлиза на  90 души,за които се полагат професионални грижи.

 

 


Етикети:   Градове , България
eXTReMe Tracker